ACOMPANYAMENT A FAMÍLIES

 

Vivim una època de ràpids i constants canvis. Canvis que, d'una manera o altra, afecten a tota la societat i per tant també a les famílies. Canvis, que poden facilitar l'obertura a noves possibilitats, i també poden generar situacions complexes, no sempre fàcils de gestionar, per falta de recursos i per l'esforç que requereix l'adaptació a noves situacions: separacions, nous models de família, migracions, atur, canvis de treball, de ciutat, d'escola, de cultura, pèrdues, conciliació família-feina ... Situacions, totes elles, generadores d'estrès que porten malestar a la família i acaben per afectar, de forma especial, als més petits de la casa.

 

La mirada sistèmica, amb les aportacions de Bert Hellinger, facilita l'ordre en els sistemes familiars i la seva aplicació conjunta a través de la Pedagogia Sistèmica en l'àmbit família-escola, permet trobar noves estratègies i facilita una efectiva i ràpida solució a la gran complexitat i varietat de situacions en què es veu immersa la família en el moment actual:

• Problemes de relació pares-fills

• Relacions conflictives entre els membres de la família

• Suport en processos de separació o divorci

• Problemes de comunicació amb els membres de la família

• Canvis en situacions vitals que afecten tota la família com l'arribada d'un nou germanet, canvis de residència, de país, de feina...

• Adopcions

• Problemes relacionats amb el centre educatiu

• Fracàs escolar

• Problemes de conducta

• Problemes de relació a l'escola, institut, amics, equips, etc.

• Hiperactivitat, falta d'atenció

• Relació amb el menjar

• Pors

• Dificultat en agafar el son, terrors nocturns

• Dols, malalties,...

 

Com? Traient a la llum aquelles dinàmiques relacionals en què estem submergits i no som capaços de veure des de dins.

 

Tot això ens permet arribar a comprensions profundes que permeten desfer els nusos que mantenen la situació conflictiva i torna la força al sistema i els seus integrants.

 

Contacte i Informació:

 

  info@pedagogiasistemica.cat

 

  (+34) 625.16.82.65