LA PEDAGOGIA SISTÈMICA CUDEC®

 

El fonament de la Pedagogia Sistèmica és donar-li a l’educació la transcendència i la importància que té en la realitat social. Pretén humanitzar el procés educatiu, adaptant-lo a l’alumne en la seva totalitat (cos, ment, cor, família, entorn, vincles i arrels) per a què l’alumne pugui sentir tot el suport i la confiança, i així pugui expressar els seus talents innats per a desenvolupar tot el seu potencial emocional i intel·lectual.

Està orientada al reconeixement de les relacions i dinàmiques que s’estableixen en el procés educatiu. Respectant i honrant amb amor la identitat de cadascú, amb tot el que portem en la nostra ànima: la família, les nostres arrels, les nostres angoixes i patiments i tot allò que està en el nostre cor.

L’enfocament integratiu de la Pedagogia Sistèmica permet als professionals de l'educació practicar un ensenyament que engloba tot el que és tangible com el que és intangible, els sistemes familiars, socials, culturals i històrics, comprenent i optimitzant el procés d’ensenyament i aprenentatge.

La Pedagogia Sistèmica amplia la nostra mirada sobre el fet educatiu i sobre la vida en general. Treballa per aconseguir que els centres educatius es converteixin en un entorn de comprensió, acollida, confiança, acceptació, respecte i de convivència positiva, on educadors, alumnes i les seves famílies poden trobar el lloc que els correspon a cadascun.

La PS CUDEC, davant la necessitat de complementar tot el coneixement pedagògic aconseguit fins ara, té vocació innovadora. Però no pretén substituir el sistema educatiu ja establert, sinó incloure’s en ell.

Aquest nou paradigma que ens ofereix té un caràcter purament inclusiu, adquirint com a referents la ubicació  i el context

Amb el context es refereix a fer cada un el que li correspon, tenint ben clara quina és la seva tasca i enfocar-se en ella. Per això aquesta pedagogia introdueix la mirada sistèmica, una mirada que ens permet entendre les institucions i grups humans, veient així les dinàmiques i certs patrons amb els quals funcionen els sistemes.

També tenen molt en compte el context específic que és l’espai - territori, temps - història i el resultat de la combinació de tot (coneixements previs, creences, cultura, consciència…).

Per això es considera una pedagogia incloent de contextos culturals, socials i familiars que aporta solucions per resoldre problemes de relació, aprenentatge i conducta.

Aquesta pedagogia també es recolza en el fet que els nens, nenes i joves manifesten el que els pares i mares no assumeixen, són totalment fidels al sistema, abans que a qualsevol impuls exterior. Els pares i mares són els protagonistes indiscutibles d’aquesta mirada i els professionals de l'educació, amb humilitat i respecte, no han d’ocupar aquesta posició privilegiada, coneixent la realitat familiar dels seus alumnes i/o usuaris i no anar més enllà del que els correspon.

La Pedagogia Sistèmica neix del treball de Bert Hellinger amb les Constel·lacions Familiars i la Teràpia Sistèmica. L’Angèlica Olvera va aplicar aquestes teories al camp educatiu obrint la porta a un nou paradigma pedagògic per mirar a la realitat educativa com a un tot vinculat als sistemes familiars, socials, culturals i històrics; però en cap cas aquesta pedagogia pretén aplicar la teràpia a l’educació. 

En l’educació hi ha el futur, no només de les pròximes generacions, sinó també dels grans canvis en les dinàmiques socials del món, a curt i mitjà termini. 

 

RECONEIXEMENT: 

 Curs amb el reconeixement com a Formació Permanent del Professorat 

pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

 Curs amb el reconeixement com a Formació d'Interès en Serveis Socials   

pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

 Contacte i Informació:

 

  info@pedagogiasistemica.cat

 

  (+34) 625.16.82.65