És el primer Mestratge en Pedagogia Sistèmica a nivell mundial.

 

Què ofereix la Pedagogia Sistèmica Cudec® amb l'enfocament de Bert Hellinger?

 

És un paradigma que permet l'observació dels vincles sistèmics i la naturalesa de les relacions entre l'escola i la família.

 

         Facilita el reconeixement de les relacions que s'estableixen entre tots els elements i les implicacions que sorgeixen, i on la família influeix de manera important en el resultat final.

 

              Permet estructurar, analitzar, recuperar l'ordre (des de la perspectiva pedagògica) i abordar l'acte educatiu com un assumpte complex, més enllà del procés d'ensenyament-aprenentatge que succeeix  principalment a l'aula.

 

      És una forma de pensament educatiu basat en la idea de la totalitat i les propietats dels sistemes socials, amb una anàlisi fenomenològic que complementa la informació rellevant que prové de la investigació educativa en cada centre escolar.

 

          Ofererix una metodologia operativa i proporciona un camí pràctic per a definir els problemes de l'aula i dissenyar solucions.

 

        Ajuda a respondre a la qüestió fonamental del procés educatiu: Què fem perquè les persones aprenguin amb facilitat i de forma significativa en el centre escolar i més enllà d'aquest? 

 

Avalat por Hellinger Sciencia®, impartit pel Grupo CUDEC® a través de Domus CUDEC® Extensión Universitaria, amb conveni amb la Carme Tuset. 

 

Pla d'estudis i estructura del Postgrau:

 

BLOC 1, online

12 assignatures, 6 cada any (2 anys)

Cursant-lo mitjançant la nostra plataforma universitària.

 

Pla d'Estudis de Mestratge:

             Aportacions Filosòfiques al Pensament Educatiu

             Principis de Pedagogia Sistèmica

             Aprenentatge i Pedagogia Sistèmica

             Principis de la Teoria de Sistemes i els sistemes educatius

             EL Docent a la Pedagogia Sistèmica

             Recerca Educativa

             El Macro-Sistema Educatiu

             El Camp Escolar

             Planificació i Estratègies Docents

             Problemes i Reptes de l'Educació

             El Currículum a la Perspectiva Sistèmica

             Seminari de Recerca

 

BLOC 2, Desenvolupament Humà

Un estiu al campus de la Universitat del Grup CUDEC®

 6 assignatures per estiu

  

BLOC 3, Pràcticum

En el teu país i ciutat d'origen al centre vinculat a la Universitat del Grup CUDEC®: DIPLOMAT EN PEDAGOGIA SISTÈMICA CUDEC

 

Requisits documentals i acadèmics:

             Formulari d'inscripció

             Títol i Cèdula Professional compulsats per la seva Ministeri d'Educació (original i 2 còpies)

             Certificat Total d'Estudis de Llicenciatura compulsats per la seva Ministeri d'Educació (original i 2 còpies)

             Acta de Naixement compulsats (original i 2 còpies)

             Currículum Vitae

             6 fotografies recents mida infantil, blanc i negre, en paper mat.

 

     Carta de motius del perquè vol cursar l'especialitat / mestratge

Contacte i Informació:

 

  info@pedagogiasistemica.cat

 

  (+34) 625.16.82.65